MY MENU

Cantilever Rack System

Cantilever Rack System / ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้า ขนาดยาว

Cantilever Rack System เป็นชั้นวางสินค้า ที่ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะสมกับการวางของยาว ๆ   เช่น ท่อ แป๊บโลหะ ไม้ หรือเหล็กรูปพรรณ จะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า สะดวกต่อการใช้งาน เพราะไม่มีเสาด้านหน้าให้เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายของยาว และยังสามารถใส่หลังคาสำหรับใช้งานกลางแจ้งได้