MY MENU

Medium Racking Systems

Medium Racking System / ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้าขนาดกลาง

Medium Rack System เป็นชั้นวางของ หรือชั้นวางสินค้า ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการรับน้ำหนักระดับกลาง สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 350 - 500 กิโลกรัม/ระดับชั้น สามารถทำเป็นชั้นวางปูเหล็ก หรือชั้นวางปูไม้อัดได้ ช่วยเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บได้มากขึ้น แผ่นชั้นสามารถเลือกปูได้ทั้งไม้และเหล็ก เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ สามารถต่อเติมในแนวสูงได้ 2 - 3 ชั้น โดยปูทางเดินระหว่างแถว และเพิ่มเติมบันไดสำหรับเดินขึ้นชั้นบน