MY MENU

Mezzanine floor

Mezzanine Floor / ชั้นลอย

Mezzanine Floor เป็นชั้นวางของ ที่เหมาะสำหรับการเก็บวัสดุ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ โดยสามารถสร้างเพิ่มเติมพื้นที่ด้านสูงในอาคาร ได้อย่างคุ้มค่า โดยทำเป็นชั้นลอยขึ้นไป เป็นระบบโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 1,000 กิโลกรัม/ตารางเมตร