MY MENU

Micro Rack

Micro Rack System / ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก

Micro Rack System เป็นชั้นวางของ หรือชั้นวางสินค้าสำหรับจัดเก็บสินค้า ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเหมาะแก่การจัดเก็บสินค้าขนาดเล็ก สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150-200 กิโลกรัม/ระดับชั้น เป็นชั้นขนาดเบาที่ทำการพัฒนาขึ้นมาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการใช้น็อตให้มากที่สุดและยังสามารถปรับระดับชั้นได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการประกอบ และการติดตั้งไม่ยุ่งยากใช้เพียงประแจเท่านั้น

Micro Rack with Mobile System / ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก

Micro Rack with Mobile System เป็นชั้นวางของ หรือชั้นวางสินค้า ที่สามารถเลื่อนซ้อนกันได้ ด้วยระบบราง วิธีการนี้ทำให้ไม่สูญเสียเนื้อที่ทางเดินระหว่างชั้น เพิ่มเนื้อที่ใช้สอยได้มากกว่า 50% อายุการใช้งานนาน บำรุงรักษาง่าย เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่แคบ ๆ แต่ต้องการจัดเก็บในปริมาณมาก ระบบในการขับเคลื่อน มีทั้งแบบมือผลัก และพวงมาลัยหมุน

Micro Rack with Mezzanine System / ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก

Micro Rack with Mezzanine System เป็นชั้นวางของ หรือชั้นวางสินค้า ที่ออกแบบเป็นระบบ ตอบโจทย์ด้านระบบจัดเก็บอย่างดี่เยี่ยม เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีพื้นที่ด้านบนสูงขึ้นไป และต้องการเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก โดยไม่ต้องใช้รถโฟล์คลิฟในการตัก จาก Micro rack ปกติ สามารถขยายต่อเติมได้เป็น 2 - 3 ชั้น จะมีอุปกรณ์อื่นเข้ามาช่วยเสริม คือ แผ่นปูทางเดินระหว่างชั้น บันได และราวกันตก เพื่อเพิ่มพิ้นที่ใช้สอยในการจัดเก็บแนวสูงให้มากขึ้น 2 - 3 เท่า สะดวกในการใช้งานสามารถจัดหมวดหมู่ได้อย่างเป็นระเบียบ ตรวจนับของได้ง่าย