MY MENU

Selective Racking System

Selective Racking System / ชั้นวางพาเลทขนาดใหญ่

Selective Racking System เป็นชั้นวางของหรือชั้นวางสินค้า ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก เกินกว่ากำลังของคนที่จะยกได้ และต้องใช้รถยกช่วยในการเคลื่อนย้าย ลักษณะเด่นของ Selective rack คือ มีความแข็งแรงทนทาน ปกติจะจัดเก็บสินค้าที่วางบนพาเลท และจัดเก็บในแนวสูงได้ถึง 10 เมตร หรือมากกว่านั้น สามารถดัดแปลงเพื่อจัดเก็บสินค้าเป็น Long Span Shelf รับน้ำหนักได้ 500 - 2,000 กิโลกรัม/ระดับชั้น และยังสามารถดัดแปลงเป็น Mezzanine floor เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บ เหมาะสมอย่างยิ่งกับการจัดเก็บภายในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบที่รอการขนถ่าย

Longspan Shelf System / ชั้นวางของ ชั้นวางสินค้า ขนาดใหญ่

Longspan Shelf System เป็นชั้นวางของ หรือชั้นวางสินค้า ที่เหมาะสำหรับวางสินค้าที่ไม่ต้องอาศัยพาเลทในการจัดเก็บ เพียงแค่ปูไม้อัดหรือแผ่นเหล็ก เพื่อช่วยในการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ต้องวางบน พาเลท เช่น ม้วนผ้า และอุปกรณ์ที่ไม่ได้อยู่ในหีบห่อ มีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2000 กิโลกรัม ต่อระดับชั้น